Finansiering

ELCON Billån
Når det gjelder billån og billeasing samarbeider vi med ELCON - et av norges største finansieringsselskap. Søker du billån i ELCON får du flere fordeler: -

  • Gunstige betingelser
  • Inntil 100% finansiering
  • Rask behandling av din søknad
  • Rabatt på bensin og diesel

Søk om lån her eller les mer på www.elcon.no
Har du noen spørsmål til søknaden - hjelper vi deg gjerne med dette. Ring oss på telefonnr: 63 95 70 70. Som sikkerhet for lånet er det normalt tilstrekkelig med pant i bilen. Egenandel ved kjøp gjennom bilforhandler er etter myndighetenes krav 35%. Er du interessert hva et billån utgjør pr. mnd for den bilen du er interessert i? Kalkuler ditt billån her

 

ELCON Billeasing
Leasing betyr leie og innebærer at du disponerer bil mot et avtalt månedsbeløp over et avtalt tidsrom.  
Leasing er en finansieringsform som gir bedrifter og næringsdrivende mulighet til å anskaffe nødvendige driftsmidler som biler, uten å belaste egenkapitalen og andre lånekilder.
Fordeler ved å lease:

  • Bevarer likviditeten ved at det gis 100% finansiering
  • Leasingleien utgiftsføres i sin helhet
  • Frigjør kapital til andre formål som kan gi høyere avkastning
  • Reduserer ikke bedriftens øvrige lånemuligheter 
  • Bedriftsøkonomisk lønnsomt sett i forhold til lånefinansiering
  • Tilleggstjenester som forsikring, drivstoffavtale og service-/ vedlikeholdsavtale

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud tilpasset din bedrift og dine behov.